אולפן אנדרואיד לא יכול להריץ את AVD נראה כי תמונת האתחול הקרה אינה קיימת פתרונות

Android Studio Can Not Run Avd Appear Cold Boot Snapshot Does Not Exist Solutionsכשאתה מחבר קליק טוב ativitt כאשר הכפתור הירוק להפעלת הפרויקט,

זה גרם להופעתו של


הפעם נסענו לשם תחת הגדרת קרב מגףראה את הצד הימני של העיפרון הירוק, לחץ על העריכה
אנו יכולים לראות הגדרות מתקדמות


משוך מטה כדי לראות את אפשרות האתחול הקרה לאתחולפרויקטים כאלה יכולים להצליח במכונה הווירטואלית הפועלת