שורת קובץ XML בינארית מס '8: שורת קובץ XML בינארית מס' 2: שגיאה בניפוח מחלקה android.support.design.widge

Binary Xml File Line 8
שנה את אלה בפריסה שלך

android.support.design.widget.CoordinatorLayout android.support.design.widget.AppBarLayout android.support.v7.widget.Toolbar android.support.design.widget.TabLayout android.support.v4.view.ViewPager

לזהandroidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout com.google.android.material.appbar.AppBarLayout androidx.appcompat.widget.Toolbar com.google.android.material.tabs.TabLayout androidx.viewpager.widget.ViewPager

באופן ספציפי, זו צריכה להיות נושא גרסה: פוסט מקורי הצפת מחסנית