בורר צבעים ColorPicker של ממשק המשתמש של קנדו

Colorpicker Color Picker Kendo Uiמדריך מאמרים

<div id='colorpicker'>div> <script> $('#colorpicker').kendoColorPicker({ select: function (e) { var v = e.value // trigger when a value is selected }, change: function (e) { var v = e.value // trigger when the value is changed }, open: function () { // Triggered when the color control panel pops up }, close: function () { // Triggered when the color control panel is closed } }) script>