גלגל בנייה נכשל לפתרון psutil

Failed Building Wheelלפיד התקנת הצנרת יש בעיה שלא ניתן להתקין את psutil. המסר הספציפי הוא כדלקמן
תמונה

בְּעָיָה:

כפי שצוין בהודעת השגיאה, קובץ הכותרת של Python.h חסר
תמונהפִּתָרוֹן:

התקן את קובץ ה- python-dev של הגרסה המתאימה, תחת אובונטוsudo apt-get install python3.6-dev

התייחסות

https://github.com/giampaolo/psutil/issues/1143