פריקת נכסים / xxx / xxx.asset נכשלה

Failed Unloadassets Xxx Xxxשְׁגִיאָה

בעורך Unity נוצרים כמה טרומיים, והקוד אינו פועל. לאחר הדור האחרון, בדרך כלל כולם יתקשרו ל- AssetDatabase.Refresh (). אין בעיה בתהליך זה, הקוד אינו בעיה, אך בסופו של דבר תדווח על שגיאה. כדלהלן:

Failed to unload 'Assets/xxxxx//xxxx.asset' UnityEditor.AssetDatabase:Refresh()

למרות שדווחה על שגיאה, המשאב הטרומי נוצר עבורי בהצלחה. על פי תזכורת השגיאה, אנו מנחים שכאשר הרענון של המשאב אין דרך לשחרר אותו, ולכן התקשרתי לכל השיטות שניתן לרענן, כדלקמןResources.UnloadAsset() Resources.UnloadUnusedAsset() EditorUtility.UnloadUnusedAssetsImmediate() AssetDatabase.DeleteAsset() ...

עם זאת, השגיאה עדיין קיימת, חשבתי שזה באג של עורך האחדות, אבל פתאום, ראיתי בעיה קטנה בדרכי 'Assets/xxxxx//xxxx.asset' יש כאן '//', האחדות לא תוכל רענן את המשאבים תחת הנתיב הזה, פשוט מחק אחד.מקווה שזה יעזור לך.