בסיס הסיבות של ROS Navigation מוסבר במלואו

Ros Navigations Move_base Is Fully Explained  1. RL actionlib
  2. actionlib :: הפניה לתבנית מחלקה SimpleActionServer
  3. כתיבת שרת פעולה פשוט באמצעות שימוש בביצוע התקשרות חוזרת
  4. הקישור שכבר צורף לטקסט
אם אתה אוהב את המאמר שלי, כוכב כוכב

הצהרת זכויות יוצרים: מאמר זה הוא מאמר מקורי לבן של הזאב, שלא ניתן להעתיק בשום צורה ללא רשות.